محمد دانشور در رنکینگ اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به رده چهارم ماده یک کیلومتر تایم تریل صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری رنکینگ رکابزنان پیست را در ماه مارچ اعلام کرد. در این رنکینگ محمد دانشور توانست در ماده یک کیلومتر تایم تریل به رده چهارم جهان صعود کند.
رنکینگ رکابزنان ایران به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز مربوط به رنکینگ ماه قبل است)

یک کیلومتر تایم تریل
۴- محمد دانشور از ایران 930 امتیاز(۱۱)
اسپرینت
۴۹- علی علی‌عسگری از ایران 740 امتیاز (۵۲)
۶۴- حسنعلی ورپشتی از ایران 595 امتیاز (۶۲)
کایرین
۵۰- محمد دانشور از ایران 730 امتیاز (۵۲)
تیم اسپرینت
۱۷- ایران 1395امتیاز (۱۸)
اسکرچ
۲۲- محمد رجبلو از ایران740 امتیاز (۳۱)
دور امتیازی
۳۹- محمد رجبلو از ایران 570 امتیاز (۴۱)
۴ کیلومتر تعقیبی انفرادی
۶۳- بهنام آرین از ایران 270 امتیاز (۷۲)
۹۳- محمد رجبلو از ایران 180 امتیاز (۱۰۱)
تعقیبی تیمی
۲۵- ایران 1040 امتیاز (۲۵)
اومنیوم
۸۵- محمد اسماعیل چایچی از ایران 295امتیاز (۸۵)
مدیسون
۲۹- ایران 420 امتیاز (۲۹)

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج