میزبانی اجلاس جهانی کوهنوردی به میزبانی تهران در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کوهنوردی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کوهنوردی در شفیلد انگلستان با حضور اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.

در این جلسه ابتدا راهکارهای یکپارچه سازی و تسهیل در دوره‌های آموزشی مورد بحث قرار گرفت. سپس اعضا به ارائه گزارش عملکرد سالیانه خود پرداختند.

همچنین در این جلسه میزبانی تهران برای برگزاری اجلاس جهانی 2017 کوهنوردی در روز 21 اکتبر 2017 ( 29 مهرماه سال 96) به تصویب رسید.

جلسه سالیانه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی تا روز شنبه با ارائه تقویم سال 2017 پیگیری خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج