تمرین ورزشی که 12 هفته‌ به طول بیانجامد می‌تواند در جلوگیری از کاهش کارایی شناختی بعد از سکته موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، ورزش کارایی مغز را افزایش می‌دهد و یک برنامه ورزشی 12 هفته‌ای می‌تواند کارایی شناختی را افزایش دهد.

سکته پنجمین دلیل مرگ در کشور آمریکا است. بررسی‌ها نشان داده است که 85 درصد از افرادی که دچار سکته می‌شوند مشکلات شناختی پیدا می‌کنند.

از آنجایی که دارویی برای افزایش کارایی شناختی وجود ندارد، می‌توان از فیزیوتراپی و ورزش‌های قدرتی و هوازی برای بهبود کارایی شناختی استفاده کرد.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: فعالیت فیزیکی برای افرادی که در ریکاوری بعد از سکته به سر می برند بسیار مفید است. ما دریافتیم که یک برنامه 12 هفته‌ای به ریکاوری بعد از سکته کمک می‌کند.

گنجاندن ورزش‌های هوازی در برنامه ریکاوری بسیار مهم است. ورزش کردن تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی این بیماران دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج