دربیانیه پایانی کنگره علمی جوانان در آیینه پژوهش تأکید شده است: توجه به موضوع جوانان در کشور ایران در شرایطی که 5.31 درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌ است؛ اهمیت ویژه‌ای دارد و مسائل جوانان امروز ایرانی با تکیه بر پژوهش‌های علمی قابل شناسایی است تا واقعیات متفاوت زندگی جوانان مورد عنایت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بیانیه پایانی "کنگره علمی جوانان در آیینه پژوهش" که در امروز در شیراز پس از دو روز برگزاری به پایان رسید، به شرح زیر است:

«سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه جوانان نیاز به مطالعه، پژوهش و شناخت علمی از وضعیت جوانان دارد. با وجود رونق نسبی مطالعات مربوط به جوانان در ایران طی چند سال اخیر، بخش عمده ای از این مطالعات یا غیرتجربی اند و یا از داده های منطقه ای و نه ملی سود جسته اند. مطالعات مربوط به جوانان را به لحاظ نظری می توان در دو دسته بزرگ که شامل آن هایی که متأثر از دیدگاه چرخه زندگی اند، و آن هایی که از منظر تحولات نسلی و تغییرات اجتماعی به قضیه می نگرند،جای داد. نظریه چرخه زندگی که با عناوین دیگری همچون مسیر زندگی و یا گستره زندگی نیز شناخته شده است- به رغم استفاده وسیع در رشته های مختلف علوم اجتماعی- بیش از همه مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در مقابل این رویکرد، رویکرد مبتنی بر تفاوت های نسلی قرار دارد که بر منحصر بودن تجربه های هر نسل تأکید می کند.

بر اساس گزارش روابط عمومی وزرات ورزش‌وجوانان، بیانیه حاضر که ماحصل سخنرانی های علمی و تحقیقات ارائه شده در کنگره علمی جوانان در آیینه پژوهش است، پیشنهاداتی را در حوزه های مختلف جوانان نیز به شرح زیر ارائه داده است:

تقویت نقش دولت و نهادهای دولتی و عمومی مسئول و مرتبط با حوزه جوانان برای ایفای نقش در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام و عمل در حوزه جوانان با تکیه بر اسناد بالادستی و مطالعات و تحقیقات انجام شده. تصحیح امر جامعه پذیری سیاسی در جوانان توسط عوامل جامعه پذیری، به منظور رفع ناسازگاری و تعارض ساختاری در مورد مشارکت سیاسی قشر جوان. تدارک برنامه های اقدام سلامت اجتماعی با تأکید بر تأمین عدالت جنسیتی توسط دستگاه های مختلف به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده. مداخلات و آموزش های جامع در مورد سلامت باروری و جنسی جوانان در قالب یک سیاست ملی یا سیاست منطقه ای برای جوانان توسط نهادها و دستگاه های مرتبط و با تأکید همزمان بر نوجوان و جوان، خانواده، مدارس، جامعه و قانون گذاران. اتخاذ رویکرد اقتصادی در برنامه ها و سیاست های جوانان، تعدیل میزان های بیکاری و ناامنی شغلی جوانان، تقویت خانواده گرایی و دینداری، ترویج گفتگو و الگوی مشارکت زوجین در تصمیم گیری ها، ارائه خدمات مشاوره ای و تهیه بسته های آموزشی به منظور کاهش طلاق در بین جوانان. مشارکت و مداخله جوانان به منظور ارتقای مدیریت خدمات رفاهی جوانان و تناسب آنها با نیازها و خواسته های آنان. ایجاد و تقویت اعتماد به ویژه از سوی دولت و نهادهای دولتی از طریق شفاف سازی، تقویت ارتباط با مردم و اطلاع رسانی به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی جوانان. ایجاد ساختاری ملی برای دیده بانی اشتغال و بیکاری جوانان توسط وزارت ورزش و جوانان و سایر مراجع ذیربط. اهمیت توجه ویژه در سیاست گذاری ها ، تصمیم گیری ها و بخصوص مطالعات جوانان به مقوله دوران گذار از جوانی به بزرگسالی در موضوع ازدواج در ایران به منظور رفع دغدغه های جوانان ضرورت توجه محققین ، صاحب نظران و اساتید به سیر دگردیسی نظام اجتماعی و تغییرات نهاد خانواده در ایران به لحاظ تاریخی و ظهور نهادهایی از قبیل رسانه، مصرف و ظهور شرایط جدید جهانی. توجه ویژه نهادهای تصمیم گیر در مقوله تهدیدپذیری یا فرصت آفرینی به هویت و کنش در شبکه ها به دلیل شتاب و گستردگی حضور جوانان ایرانی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی.»

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج