دومین المپیاد ورزشی دانشجو یان علوم پزشکی کشور در خزر آباد ساری آغازشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در این المپیاد 1300ورزشکار و کادر فنی و بر گزاری حضور دارند ، مراسم گشایش المپیاد بخش بانوان با هنر نمایی سالار عقیلی و اجرای محمد رضا احمدی با شور و ریایی کم نظیری بر گزار شد.

 دکترمحمد رضا فراغتی معاون فر هنگی و دانشجویی وزرات بهداشت و در مان پزشکی گفت؛ در کنار این مسابقات که در بخش ورزشهای همگانی بر گزار می شود به اساس تاکید آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و در مان از این پس سوای المپیاد در بخش ورزشهای همگانی مسابقات قهر مانی دانشجویان  به جای دو سال یکبار  همه ساله در دو بخش بانوان و آقایان پی گرفته خواهد شد تا فر هنگ سلامت در بین خانواده علوم پزشکی گسترش و عمومیت بیشتری بگیرد، معاون وزیر بهداشت همچنین از افزایش سرانه فضا های ورزشی سر پوشیده و فضای آزاد دانشجویان سخن گفت و براستقلال یک کمیته پژوهش در جوار المپیاد تا کید ورزید ، نکته جالب در مورد المپیاد خزر آباد بر گزاری مسابقات والیبال دو نفره بین دانشجویان علوم پزشکی است که تازگی دارد

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج