با اتفاقاتی که در بازی کاله و شهرداری ارومیه در سومین بازی از مرحله پلی آف انجام شد دیگر نمی توان به چشم عدالت بر تصمیمات فدراسیون نشینان نگاه کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، فدراسیون والیبال که می بایستی در پلی آف با نصب چشم عقاب و آوردن داوران خط خارج از همان استان همه حاشیه ها را کنترل می کرد نتوانست بر وظایف خود فائق آید. اوج این نابسامانی در گیم دوم که شروع حملات لفظی تماشاگران و پرتاب سنگ و تیکه های آهن بود انجام گرفت. گیم چهارم که حمله اسپک میرزا جانپور به اوت رفت عدالت در والیبال دفن شد. برد به چه قیمت؟ ورزش منش پهلوانی می خواهد. براستی چرا با انداختن یک سکه بازی در گنبد تعطیل می شود و در ارومیه ادامه پیدا می کند. به نظر برد و باخت ها در بیرون زمین رقم می خورد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج