هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در هفته آینده دو جلسه خواهد داشت که یک جلسه آن به اصلاح اساس نامه اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در هفته آینده دو جلسه خواهد داشت. روز شنبه هفتم اسفند، نشست هیات اجرایی برگزار می شود که بررسی گزارش حسابرس که قرار است در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ارائه شود و گزارش بازی های کشورهای اسلامی در دستور جلسه قرار دارد.

هم چنین کیومرث هاشمی رییس کمیته ملی المپیک نیز گزارشی از نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا ارائه خواهد کرد.

اما روز یکشنبه هشتم اسفند هم نشست فوق العاده ای بر گزار می شود. در این نشست اعضای هیات اجرایی به همراه داورزنی و خادم که نمایندگان وزارت ورزش هستند بررسی اصلاح اساس نامه کمیته ملی المپیک را انجام می دهند.

از آنجا که 22 اسفند مجمع عمومی کمیته برگزار می شود باید اصلاح اساسنامه تا پیش از زمان مجمع عمومی به اتمام برسد تا در مجمع بتوانند اساس نامه را به تصویب برسانند سپس آن را برای تایید به IOC ارسال کنند.

بیشتر کار اصلاح اساس نامه انجام شده و احتمالا روند بررسی اصلاح آن در یک یا دو جلسه دیگر به پایان می رسد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج