باروس که از سال 2011 تمام کشتی گیران کشورمان که مقابل او قرار گرفته بودند را شکست داده بود در این مسابقات هم مغلوب پیمان یاراحمدی نشد.

به گزارش خبرگزاری موج،باروس که از سال 2011 تمام کشتی گیران کشورمان که مقابل او قرار گرفته بودند را شکست داده بود در این مسابقات هم مغلوب پیمان یاراحمدی نشد تا طلسم شکست ناپذیری او مقابل کشتی گیران کشورمان همچنان بعد از هفت سال شکسته نشود.
صادق گودرزی، عزت الله اکبری، افضلی و رضایی قلعه پیش از این مغلوب باروز شده بودند.
یاراحمدی خودش نیز پیش از این مغلوب باروز شده بود.
واکنش های خادم نیز در جریان این مسابقه جالب توجه بود.
تماشاگران پس از پیروزی باروز مقابل نماینده کشورمان او را بشدت تشویق کردند.
این شکست دومین باخت کشتی گیران کشورمان در مجموع 29 مسابقه برگزار شده تا اینجا بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج