مربی تیم ملی کشتی ایران از لیدرها خواست که تشویق را متوقف کنند تا او بتواند کشتی‌گیر را از نظر فنی راهنمایی کند.

به گزارش خبرگزاری موج، ازدحام افراد متفرقه کنار تشک مسابقات کار را برای مسئولان برگزاری و تیم ها سخت کرده است.

*اعضای تیم های کشتی گرجستان و ترکیه و آذربایجان چون جایی برای نشستن روی سکوها نداشتند روی سکویی که برای مراسم اهدای مدال طراحی شده است ایستاده و نشسته اند.

* تماشاگران با شعار ایرانی با غیرت نمایندگان کشورمان را تشویق می کنند.

* واکنش های رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی که در کنار نماینده یونانی اتحادیه جهانی کشتی نشسته است نیز در نوع خودش جالب توجه است. وی از همانجا نکات فنی را به مربیان و کشتی گیران گوشزد می کند.

* در یکی از صحنه های کشتی نصیری با حریف آمریکایی اش در وزن 65 کیلوگرم که مربیان قصد اعتراض داشتند خادم اشاره کرد تا از تصمیم خود منصرف شوند.

* کشتی میثم نصیری با حریف آمریکایی در لحظات پایانی حساس شده بود و دودانگه مربی تیم ملی از لیدرها و تماشاگران درخواست کرد تا برای مدتی تشویق را متوقف کنند تا صدای او و راهنمایی های کادر فنی به گوش نصیری برسد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج