رئیس روابط عمومی فدراسیون فوتبال مطالبی را که باشگاه ملوان بندر انزلی در خصوص بازیکن بلغارستانی خود از سوی فیفا جریمه شده است را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، اژدر شهابی، رئیس روابط عمومی فدراسیون درباره این مطلب که " اشاره مهدی تاج مبنی بر خطر محرومیت باشگاهها، جدی است و باید باشگاهها این مطلب را جدی بگیرند، کمیته انضباطی فیفا با کسی تعارف ندارد و باید باشگاهها به این مسئله توجه داشته باشند،" اعلام کرد: جناب آقای رضاییان به بحث درآمد زایی و اینکه فدراسیون باید به فکر درآمد زایی باشد، اشاره کرده که باید گفت ایشان به جای اینکه در مورد بدهی چند ساله گذشته این باشگاه به بازیکن خارجی این تیم که به فراموشی سپرده شده اما اصل مطلب این است که کمیته انضباطی فیفا نسخه اصلی نامه خود را ابتدا به باشگاه ارسال می کند و نسخه دوم را جهت اطلاع به فدراسیون فوتبال ارجاع می دهد. اگر فرض بر این باشد که نامه ای به فدراسیون دیر رسیده باز هم نافی مسئولیت مستقیم باشگاه و شخص مدیرعامل نیست.


وی ادامه داد: طبق تصمیم گیری کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا در تاریخ 13 دسامبر 2016 برابر با 23 آذر 1395 صورت گرفته و نامه مذکور در تاریخ 10 ژانویه 2017 برابر با 21 دیماه سال 1395 به باشگاه ملوان بندر انزلی و رونوشت این نامه نیز به فدراسیون فوتبال ارسال شده است. در نامه مذکور اعلام شده که به خاطر عدم انجام تصمیمات اخذ شده در اتاق حل و فصل اختلافات بازیکنان در فیفا در 3 سپتامبر 2015 برابر با 12 شهریور ماه 1394، باشگاه ملوان به دلیل نقض ماده 64 آیین نامه انضباطی فیفا، مقصر شناخته شده و آخرین مهلت 30 روزه به باشگاه ملوان بندر انزلی جهت تسویه حساب با بازیکن مورد نظر و همچنین پرداخت جریمه 15 هزار فرانکی به فیفامحکوم شده است.


وی در ادامه بیان کرد: اگر این باشگاه به تعهدات خود طبق ضرب العجل مشخص شده عمل ننماید، باشگاه به محض درخواست بازیکن، با کسر 6 امتیاز از مجموع امتیازاتش در لیگ مربوطه جریمه می شود. بر همین اساس باشگاه ملوان از فیفا درخواست مستندات رای مربوط به بازیکن بلغارستانی خود(زران زلات کوفسکی) را ارائه کرده که فیفا طی نامه ای به طرفین پرونده اعلام کرده مستندات رای را به باشگاه ابلاغ خواهد کرد و پس از دریافت مستندات رای، ضرب العجل مجددی از سوی فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا جهت عمل به تعهدات باشگاه تعیین خواهد شد که باشگاه و فدراسیون فوتبال منتظر مستندات رای هستند.


شهابی گفت: به نظر می رسد جناب رضاییان به عنوان مدیرعامل باشگاه مردمی انزلی بهتر بود با ادبیات مبتنی بر جایگاه یک مدیر عامل سخن بر زبان جاری می ساختند و شان مدیرعامل باشگاه محبوب ملوان بندر انزلی را اینگونه تنزل نمی دادند. آقای رضاییان به این جمله که رئیس فدراسیون توجه نداشتند که گفتند برخی باشگاههای ما در معرض خطر محرومیت هستند اینکه خیلی خوب است که هشدار داده شود که بدهی های خود را بدهید و به نظر نمی رسد این جمله بار هیجانی داشته باشد.


رئیس روابط عمومی فدراسیون در ادامه تاکید کرد: فیفا در نامه ای که 27 ژانویه2017 برابر با 8 بهمن 1395 ارسال کرده، اعلام نمود که با درخواست در اختیار داشتن مستندات باشگاه ملوان بندر انزلی موافقت کرده و طبق آن نامه، اقدامات لازم برای مهلت زمان جدید به باشگاه صورت خواهد گرفت تا این باشگاه نسبت به اعتراض رای خود در مراجع بالاتر از جمله دادگاه عالی ورزش اقدام کند. در واقع به نظر می رسد این خواسته هواداران است که چرا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نسبت به تسویه حساب سالهای اخیر این باشگاه اقدامی ننموده اندکه باشگاه امروز دچار این مشکل شد و برای فرار از پاسخگویی به هواداران به نامه فیفا اشاره می کند و آنهم نامه ای که مسئولیت مستقیم آن با باشگاه بوده است. فدراسیون فوتبال همیشه حامی باشگاهها که در کنار اصل تیم های ملی به شمار می روند، بوده و در بحث اینگونه اتفاقات باید به شرح وظایف هر مجموعه ای توجه کرد.


رئیس روابط عمومی فدراسیون فوتبال گفت: باید به این نکته تاکید کنم که ضرب العجل هایی که از سوی فیفا تعیین می شود، هیچ کدام منکر مسئولیت های باشگاه به انجام تعهدات خود به بازیکنان نمی شود و اگر باشگاه به تعهدات خود عمل کند، فیفا پرونده را مختومه اعلام خواهد کرد. ضمن اینکه باشگاه ملوان بندر انزلی به عنوان هزینه دادرسی باید 2 هزار فرانک سوئیس را برای هزینه دادرسی به فیفا باید پرداخت کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج