کاروان ورزش پارالمپیک ایران واردریو شد

به گزارش خبرگزاری موج, کاروان ورزشی پارالمپیک ایران برای حضور در پانزدهمین دوره این بازیها وارد شهر ریودوژانیرو شد.