رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسدآباد گفت: باورهای غلط در زمینه آثار مثبت آتش زدن طبیعت منجر به آتش سوزی عمدی و خاکستر شدن پنج هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده آلمابلاغ این شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری موج، روح الله زال پور اظهار داشت: عشایر بر این باورند که خاکستر ناشی از سوختن طبیعت برای دام های آنها مفید است. این باورهای غلط در زمینه آثار مثبت آتش زدن طبیعت منجر به آتش سوزی های گسترده ای می شود.

وی توضیح داد: آنها معتقدند خوردن خاکستر باقی مانده از آتش سوزی بوته ها و مراتع موجب پیشگیری از بروز بیماری، مقاوم شدن و ضدعفونی بدن احشام می شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسدآباد ادامه داد: عشایر هنگام خروج از عرصه های طبیعی اقدام به آتش زدن این مناطق کرده تا دیگر افراد در این مناطق حضور نیافته و این منطقه را برای خود تا سال آینده حفظ کنند.
زال پور بیان کرد: فردی از عشایر مستقر در منطقه حفاظت شده آلموبلاغ اسدآباد در حین آتش زدن پوشش های گیاهی منطقه توسط محیط بانان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسدآباد گفت: این فرد با انجام این تخلف حدود یک هکتار از پوشش گیاهی منطقه آلمابلاغ را طعمه آتش کرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسدآباد افزود: این متخلف هم اینک متواری شده با این وجود اگر در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حضور نیابد حکم جلب او صادر می شود.
وی اظهار داشت: طبق قانون برای آتش زدن مناطق حفاظت شده محیط زیست تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی و زندان پیش بینی شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسدآباد ادامه داد: علاوه بر این میزان خسارت ناشی از تخریب محیط زیست توسط دایره حقوقی این اداره بررسی شده و متهم مکلف به پرداخت خسارت برای مختومه شدن پرونده است.
زال پور گفت: چهار هکتار از پوشش گیاهی اسدآباد نیز در 2 شب پیاپی دچار حریق شد که بررسی ها گویای عمدی بودن این آتش سوزی است.
وی اضافه کرد: 500 تن از عشایر 2 ایل جمور و عبدلی کرمانشاه در قالب 170 خانوار در هشت پلاک اسدآباد مستقر هستند.
بر اساس ماده 13 قانون شکار و صید، ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش‌ سوزی در پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت ‌شده و پناهگاه های حیات وحش براثر بی مبالاتی یا رعایت نکردن مقررات محیط زیست و یا تخلف ‌از نظامات دولتی مجازات حبس از 91 روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و 800 هزار ریال تا 20 میلیون ریال را در پی دارد.
وسعت منطقه حفاظت شده آلمابلاغ اسدآباد 9 هزار هکتار است.