سفیر جمهوری غنا در ایران گفت: باید زمینه را برای همکاری اقتصادی و تجاری همدان و غنا فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، الحاجی آیم بیلاه باوا عصر سه شنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان همدان و سفیر جمهوری غنا به بازدید از کارخانه لوازم کشاورزی، اراضی کشاورزی و مراکز گردشگری همدان اشاره کرد و با بیان اینکه رابطه سیاسی ایران و غنا عالی است، گفت: رابطه بین کشور غنا و ایران نباید به شکل فعلی باقی بماند بلکه باید در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت گسترش یابد تا برای هر دو طرف منفعت داشته باشد.

بیلاه باوا با بیان اینکه ارتباط تجاری و صادرات بین غنا و ایران باید افزایش داشته باشد، به امضای چند توافق نامه بین ایران و غنا اشاره کرد و با بیان اینکه باید این توافق نامه ها مزایای اقتصادی به همراه داشته باشد به اتاق بازرگانی همدان پیشنهاد داد از این ظرفیت استفاده کند.

سفیر جمهوری غنا در ایران درباره ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری غنا نیز با بیان اینکه موقعیت سیاسی کشور غنا دارای ثبات است و در ۳ سال اخیر هیچ مورد ناامنی در زمینه سیاسی و انتخاباتی ایجاد نشده است، گفت: غنا از نظر مالی و تجاری در امنیت است و سرمایه‌گذاران می‌توانند درباره سود حاصل از سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران در غنا از معافیت چند ساله مالیاتی برخوردار هستند که این امر امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: قوانین غنا از سرمایه‌گذاری حمایت کرده و کسی نمی‌تواند خللی در سرمایه‌گذاری افراد ایجاد کند.

بیلاه باوا با بیان اینکه غنا دروازه ورود به آفریقا محسوب می‌شود و بازار آفریقا در اختیار غناست، گفت: این امر برای سرمایه‌گذار انگیزه‌ ایجاد می کند چراکه اگر در غنا سرمایه‌گذاری شود به طور قطع بازار آفریقا به دست خواهد آمد.

سفیر جمهوری غنا در ایران با اشاره به اینکه بخش حمل و نقل هوایی و زمینی غنا در اختیار بخش خصوصی است، گفت: سازمانی در غنا مسئولیت حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی را برعهده دارد.

وی افزود: در صورت تکمیل بودن مدارک می‌توان شرکت سرمایه‌گذاری را ثبت کرد که این امر تسهیل امور سرمایه‌گذاران را ممکن می شود.

وی با اشاره به اینکه غنا نقطه حساس قاره آفریقا است، گفت: بازار غنا و کشورهای آفریقا بکر است و به تازگی در حال رونق گرفتن است و سرمایه گذاران می توانند در زمینه راه‌سازی، معادن، آب، کشاورزی، انرژی و امور زیربنایی سرمایه‌گذاری کنند.

سفیر جمهوری غنا در ایران با تاکید بر اینکه میزان سود تولید در کشور غنا بیشتر بوده و این امر باید مورد توجه تجار و بازرگانان ایرانی قرار گیرد، هدف از این سفر را بهبود روابط تجاری و سیاسی عنوان کرد و گفت: باید زمینه را برای همکاری اقتصادی و تجاری بین همدان و غنا فراهم کرد.