یک فروند قایق ویژه مسابقات کایاک با قابلیت شرکت در مسابقات بین المللی از سوی هیات جانبازان و معلولان هرمزگان به اسلام جاهدی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان رئیس هیات جانبازان و معلولان هرمزگان گفت: این قایق ساخت متخصصان ایرانی است و با وزن ۱۲ کیلوگرم که هزینه تهیه آن ۳۰ میلیون ریال است.

احمد مرادی افزود: نمونه خارجی این قایق ۳۵۰ میلیون ریال قیمت دارد.

وی گفت: پاروزن هرمزگانی با این قایق اهدایی می‌تواند در مسابقات آسیایی و جهانی شرکت کند.

اسلام جاهدی پاروزن هرمزگان پیش از این موفق شده بود قایق ویژه مسابقات کانو را بسازد.