دور تازه تور کنسرت «ناگفته» ساخته حافظ ناظری و به خوانندگی شهرام ناظری، همانند دور اول این کنسرت از شهر شیراز آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، فصل جدید کنسرت «ناگفته» ساخته حافظ ناظری و به خوانندگی شهرام ناظری که قرار است در فضای متفاوتی برگزار شود همانند دور اول این کنسرت از شهر شیراز آغاز می‌شود و در ادامه، گروه ناگفته به سایر شهرهای ایران سفر خواهند کرد.

در این دوره از کنسرت‌های «ناگفته» که با تغییراتی آغاز می‌شود، نوازندگان جدیدی نیز به اعضای گروه اضافه شدند. در راستای این تغییرات، قطعات جدیدی هم جایگزین قطعات قبلی شدند که تنظیم جدیدی نیز روی آنها صورت گرفته است.

اعضای این گروه قرار است سی و یکم تیرماه و یکم مرداد ماه در باغ عفیف‌آباد شهر شیراز برای مخاطبان به اجرای برنامه بپردازند.