یحیی‌پور گفت: سرانه‌ مصرف اسباب‌بازی در کشور به‌طور تقریبی زیر پنج دلار در سال است که این رقم در کشورهای پیشرفته به…

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات جلس پاسخ به موج

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس دهم به وزرای دولت دوازدهم رای می دهد در خصوص تعیین…

به منظور تسهیل در دریافت آثار مرتبط با «اولین کتاب سال گرافیک مذهبی»، فرصت ارسال آثار تمدید شد.

پوستر نخستین جایزه هنری قلب تهران با طراحی شاپور حاتمی منتشر شد.