ایران ایر مسافران ساری را با 3 ساعت تاخیر جابه جا کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پرواز شماره IRA3320 هواپیمایی ایران ایر به مقصد ساری که قرار بود ساعت 10:40 دقیقه از فرودگاه مهرآباد پرواز کند ساعت 13:30 دقیقه از زمین بلند شد.

طبق این گزارش هواپیما مدلATR-72-500ایران ایر باقریب به 3 ساعت تاخیر، تهران را به مقصد ساری ترک کرد.