خرید حمایتی شیر از دامداران در استان مرکزی توسط سازمان تعاون روستایی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری موجاز اراک، مدیر تعاونی روستایی استان مرکزی در گفت و گو با این خبرگزاری گفت: در راستای حمایت های دولت از تولید و با توجه به ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از کاهش قیمت شیر، شیر تولیدی دامداران به صورت حمایتی خریداری می شود.

همتی اظهار کرد: خرید تضمینی شیر از ۱۶ خرداد در چهار شهرستان اراک، شازند، خنداب و خمین آغاز شده است و از ابتدای تیر در تمامی شهرستان های استان آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه در این طرح، شیر از دامداری های صنعتی خریداری می شود، ادامه داد: در این راستا هر کیلو شیر با شرایط ویژه از جمله بار میکروبی کمتر از ۱۰۰ هزار، چربی ۳ و دو دهم درصد و پروتئین سه درصد، ۱۳ هزار ریال خریداری می شود.

مدیر تعاونی روستایی استان مرکزی بیان کرد: بر اساس این طرح و سهمیه در نظر گرفته شده برای استان روزانه ۳۰ تن شیر خریداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه شیر تولیدی از سوی یک کارخانه این استان خریداری می شود، افزود: هدف از خرید تضمینی شیر، تولید شیر خشک و فراهم شدن زمینه صادرات آن است.