سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان دلیجان از کشف محل کشتار دام و سردخانه غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اراک، دکتر سجاد قاسمی اظهار داشت: بنا بر گزارشات مردمی  مبنی بر وجود محل مخفی و غیر قانونی جهت انجام کشتار دام و نگهداری غیر مجاز گوشت در یکی از باغات حومه شهر دلیجان و همچنین پیگیری های شبکه دامپزشکی دلیجان بعد از اخذ حکم ورود به محل، از دادستان شهرستان دلیجان و با همراهی نیروی انتظامی محل مذکور جهت کشتار دام و سردخانه ای نگهداری گوشت در شهرستان دلیجان کشف شد. وی افزود: در بازرسی از سردخانه مذکور مقدار ۲۰۰ کیلوگرم گوشت قطعه بندی شده فاقد هویت با انجماد غیر اصولی و غیرقابل مصرف از نظر ارگانولپتیکی  کشف، ضبط و باحکم دادستان معدوم شد. قاسمی در پایان گفت: عاملان به مراجع قضایی معرفی و پرونده از طرف شبکه دامپزشکی در حال پیگیری است.