سخنگوی کمیسیون صنایع، معادن و تجارت مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حدود ۲۰ هزار حادثه کاری در سال اتفاق می‌افتد اظهار کرد: این در حالی است که ۹۸ درصد حوادثقابلیت پیشگیری دارد که با رعایت قوانین HSE(ایمنی، بهداشت، محیط زیست) قابل تحقق است.

به گزارش خبرگزاری موج، باستانی در همایش ملی محیط زیست با رویکرد مدیریت یکپارچه و فراگیر HSE(ایمنی، بهداشت، محیط زیست) با اشاره به اینکه رابطه انسان و محیط زیست، کنش و واکنش است اظهار داشت: علت اینکه به محیط زیست اهمیت می‌دهیم این است که به هر شکلی که به محیط زیست توجه کنیم در درجه اول انسان و زندگی‌اش را لحاظ کرده‌ایم. اگر به بحثمحیط زیست ورود نکنیم ضرر آن را خودمان می‌بینیم.

وی با بیان اینکه در شرایطی که مجبور به ساخت یک جاده هستیم باید مسائل و ارزیابی‌های زیست محیطی را لحاظ کنیم وگرنه متضرر خواهیم شد، افزود: محیط زیست باید به دغدغه آحاد جامعه تبدیل شود. با توجه به تهدیدات محیط زیست اصل حیاط انسان به خطر می‌افتد. کشور ما به لحاظ شرایط اقلیمی و آبی مورد بی ‌مهری قرار گرفته است. در حال حاضر از ۴۳۰ دشت کشور بیش از ۳۰۰ دشت در وضعیت بحرانی قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع، معادن و تجارت با تاکید بر اینکه در حال حاضر باید جهشی به سمت صنعتی شدن داشته باشیم، ادامه داد: بدین منظور نگاه دقیق و بازنگری در مسئله HSE امری لازم است. حدود ۲۰ هزار حادثه کاری در سال اتفاق می‌افتد که عدد بالایی است. این در حالیست که ۹۸ درصد حوادثقابلیت پیشگیری دارد که با رعایت قوانین HSE قابل تحقق است.

باستانی با بیان اینکه بحثساختارها و اصلاح آن نیز از جمله کارهای ما است، گفت: علم باید نافع باشد بنابراین دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی باید در جهت به کارگیری علم، کار و صنعت قرار گیرند. ساختار کشور باید طوری باشد که علم در جای خود مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر در کشورهای دنیا علم و فن آوری منابع اصلی را به ارزش افزوده تبدیل می‌کنند.

وی با انتقاد از ساختار برخی کمیسیون‌های مجلس افزود: در کمیسیون صنایع و معادن صنعت به عنوان خروجی کار و معدن به عنوان مواد اولیه مطرح است که علم و فن آوری در آن هیچ جایگاهی ندارد. حوزه بازرگانی در وزارتخانه صنعت و معدن تلفیق شده و به صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت درآمده است که نقص محسوب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع، معادن و تجارت با اشاره به اینکه فاصله تکنولوژی کشور ما با تکنولوژی نوظهور کم است گفت: باید به سمت صنایع جدید مانند نانو، آی تی، هوافضا و محیط زیست حرکت کنیم تا سال ۲۰۲۰،۳۰ درصد محصولات بر پایه نانوتکنولوژی است در حالیکه ما هیچ ارزیابی در این زمینه نداریم.

باستانی با تاکید بر اینکه پیوست محیط زیست برای توسعه و ارتقا تکنولوژی و حوزه‌های مختلف صنایع باید لحاظ شود، گفت: در حوزه استانداردهای بین المللی بهداشت همکاری شده است که اگر پیوستن ما به کنوانسیون‌های جهانی در این حوزه امری لازم است باید اتفاق افتد.

وی با تاکید بر اینکه حتما باید قوانین برای رشد HSE وضع شود اظهار کرد: حتی اگر تشکیل کمیته برای این امر در کمیسیون لازم باشد و جزو مقدمات این امر محسوب شود حتما انجام خواهد شد و کمیسیون صنعت، معدن و تجارت به عنوان بازوی کمکی سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و هر کاری که برای بحثHSE لازم باشد انجام خواهد داد.