نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در هفته پیش رو درباره تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصمیم گیری می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۲۵، 27 و 28 تیرماه) جلسه علنی دارند.

دستور کار جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسلامی به این شرح است؛

رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه هوای پاک، بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، لایحه اصلاح تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر و لایحه اصلاح ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی

در این هفته همچنین قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در دستور کار مجلس قرار دارد.

بررسی تقاضای دولت برای استرداد لایحه عضویت دولت ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی، دستور کار دیگر این هفته مجلس شورای اسلامی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج