عضو جمنا گفت: برخی کشورها درصدد القا این تفکر هستند که پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری به معنای وقوع جنگ و…

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مباحث مهمی که از گذشته بین ایران و قرقیزستان مطرح بوده است، ارتباط ایران با چین از…

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به موج

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود مواضع افراطی اولیه ترامپ در خصوص برجام، به دلیل هزینه هایی که می…

رئیسی در دیدار نمایندگان مجلس:

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه رئیس جمهور مسئولیت خود در شوراهای عالی را به وزرا تفیض می‌کند که این…