رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت حمایت از آرمان فلسطین، گفت: انسجام کشورهای اسلامی در شرایط جدید بین‌المللی…

رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین با تعدادی از همتایان خود و نمایندگانی از از…

نمایش میلیاردی در بهارستان

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: با توجه به روزهای پایانی سال و اهمیت مساله حمل و نقل، این استیضاح در زمان مناسبی انجام نشد و…

علی لاریجانی در کنفرانس حمایت از انتفاضه

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم شریف فلسطین باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند، گفت: فرصت تنفس شیطانی باید از…