مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران گفت: برای تشکیل کنسرسیوم صادراتی خوشه گل و گیاه زینتی، پس از انجام و به‌روزرسانی مطالعات و شناسایی واحدهای صادراتی، شرایط برای این امر مهم فراهم ‌شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، سید مصطفی موسوی اظهار داشت: برای دستیابی به بازارهای جهانی و توسعه صادرات محصولات، رعایت الزامات و استانداردهای بین‌المللی ضروری است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران افزود: برای تشکیل کنسرسیوم صادراتی خوشه گل و گیاه زینتی، پس از انجام و به‌روزرسانی مطالعات و شناسایی واحدهای صادراتی، شرایط برای این امر مهم فراهم ‌شده است.

موسوی خاطرنشان کرد: اعضای کنسرسیوم از واحدهای نمونه صادراتی تولیدکنندگان گیاهان گلخانه‌ای و فضای آزاد تشکیل‌شده‌اند.

وی بیان داشت: در حمایت از بخش تولید و صنعت، با مشارکت اعضای خوشه گل و گیاه زینتی، تجهیزات آزمایشگاه کشت بافت خریداری و راه‌اندازی شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران تصریح کرد: طراحی و ساخت کانتینر صادراتی کنسرسیوم گل و گیاه زینتی در انتظار تحویل کشنده مرتبط، توسط خودروساز داخلی است.