مدیر جهادکشاورزی ساری از تولید ۱۲۰۰ فروند ملکه زنبور عسل در شهرستان ساری در ۴ واحد زنبورستان با هماهنگی بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، طهمورثقاسم نژاد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری اظهار کرد: در این طرح که مجریان آن ۴ نفر از زنبورداران با سابقه زنبورداری بودند تعداد ۷۲۰ فروند ملکه در بین سایر واحدهای زنبورداری توزیع و تعداد ۴۸۰ فروند به صورت خودمصرفی در زنبورستان استفاده شد.

وی گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید در بخش زنبورداری استفاده از ملکه های به نژادی در واحدهای زنبورستان است و باید از توان و ظرفیت همه زنبورداران یا کسانی که توانایی علمی و تخصصی در تولید ملکه اصلاح نژادی دارند استفاده کرد.

قاسم نژاد بهبود راندمان عملکرد تولید عسل را از مزایای استفاده از ملکه های اصلاح نژاد شده برشمرد و گفت: استفاده از ملکه های اصلاح نژادی می تواند نقش مهمی در ارتقاء توان تولید عسل و فرآورده های آن ایفا کند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ساری تصریح کرد: این شهرستان هر ساله با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام به تولید ملکه های اصلاحی و به نژادی نموده و بخشی از آن را در بین زنبورداران متقاضی توزیع می کند.

شهرستان ساری با دارا بودن بالغ بر ۳۲ هزار و ۲۳۲ ملکه زنبور عسل در ۳۴۶ واحد زنبورستان نقش بسیار ممتازی در تولید عسل و فرآورده های آن به عهده داشته و به عنوان قطب تولید عسل استان محسوب می گردد.