قاسم شهابی با بیان اینکه الکوی رفتاری حلقه گمشده جامعه است، گفت: همه جا الگوی رفتاری ما باید سازنده باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در نشست با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اهمیت ویژه ای دارد که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و این فریضه مهم باید در سازمانها و نهادها نهادینه شود.

قاسم شهابی خاطرنشان کرد: سازمانها و ادارات خط مقدم امر به معروف و نهی از منکر هستند و تلاش ما برای داشتن سازمان سالم است و الگوی رفتاری مناسب نشانه مدیریت مناسب و رفتار منشی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه ما یک سازمان خدمات رسان هستیم خاطرنشان کرد: تمام معاونین، مدیران، کارشناسان و کارکنان این مجموعه خدمت رسان اخلاق مداری را در راس کار خود قرار داده و با نگاه اعتقادی، انصاف و وجدان کاری مسائل شرعی و احکام و حدود الهی ار رعایت و نگاه آنان شرعی، انسانی و اسلامی است.

شهابی خوش رفتاری، تکریم ارباب رجوع، اخلاق مداری درست و قابل قبول را لازمه کار در مجموعه سازمانهای خدمات رسان دانست و بر رعایت این اصول تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه هزینه ها باید به درستی هدایت شود تا هیچگونه فسادی شکل نگیرد گفت: با فسادهای مالی باید بیشتر مبارزه کنیم زیرا زمینه ساز فسادهای اخلاقی و فرهنگی هستند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران نیز در این نشست سطح فعالیت شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت توزیع برق مازندران را ستود و گفت: خدمات این شرکت و بررسی هایی که صورت گرفته بیانگر نقاط قوت آن است.

فیاض افزود: قانون امر به معروف و نهی از منکر در سال ۹۴ تصویب و دستورالعمل آن نیز تدوین و در قالب کتابچه ابلاغ شد.

وی خاطرنشان کرد: وظایف این ستاد در سه حوزه تعریف شده است که شامل حوزه قضایی، نظامی و انتظامی، حوزه دستگاههای اجرایی و حوزه مردمی می شود.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر مازندران با بیان اینکه بحثساختار در دستگاههای اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار است، اظهارداشت: ساختار شورای امربه معروف دستگاههای اجرایی متشکل از ۱۰ نفر است و رئیس آن نیز مدیر کل سازمان می باشد و اعضای آن نیز مدیر کل تعیین و یک نفر نیز به عنوان دبیر انتحاب می شود.

فیاض از ضرورت تشکیل هسته یاوران در سازمانها خبر داد و یادآور شد: هسته یاوران هم متشکل از ۱۰ نفر است که هم می تواند از بین اعضای شورای امربه معروف و نهی از منکر سازمان انتخاب و هم می توان افرادی غیر از این گروه گروه می باشند لیکن در هر صورت تشکیل هسته خواهران و برادران ضرورت دارد.

وی رویکرد آمران را صد در صد فرهنگی دانست و مراتب آن نیز قلبی، لسانی و کتبی بیان کرد و گفت: در جنبه محتوی بحثنیز نقد و نقدپذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.