مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل اظهار داشت: ۷۰۰ هکتار از زمین های شیبدار آمل شناسایی و آماده واگذاری است.

به گزارش خبرگزاری موج، سید حسین اسلامی گفت: بیش از ۱۰۰ هکتار از زمین های شیبدار شهرستان آمل شناسایی شد که با اجرای طرح های نوین کشاورزی به زمین های مستعدتری برای توسعه کشاورزی و باغ تبدیل خواهد شد.

وی افزود: زمین های شیبدار مساعد برای توسعه و احیاء باغ با نظارت فنی کارشناسان باغبانی سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان و مشارکت مردم در قالب تشکل های تعاونی انجام خواهد شد.

اسلامی ادامه داد: کشت درختان مثمر، کشت و پرورش گل محمدی و گیاهان دارویی در جهت درآمد و ارتقاء اقتصاد خانوار در مناطق محروم، تولید محصول سالم و ارتقاء سلامت جامعه، کاهش تخریب ناشی از فرسایش آبی و جلوگیری از وقوع سیل و ایجاد فرصت های شغلی جدید از جمله اثرات مثبت اجرای طرح های توسعه باغات در زمین های شیبدار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل بیان کرد: تاکنون حدود ۷۰۰ هکتار از زمین های شیبدار این شهرستان شناسایی، نقشه‌برداری و آماده واگذاری است.

وی ادامه داد: امیدواریم با گسترش و احداثباغ در زمین‌های شیبدار کم بازده و همراهی دستگاه های مرتبط، اجرای اینگونه طرح ها بتواند حفظ منابع طبیعی(آب و خاک) و توسعه پایدار بخش کشاورزی را در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل را به ارمغان ‌آورد.