مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: مبارزه بیولوژیک با زنبور تریکوگراما در ۲ هزار هکتار از شالیزارهای این شهرستان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، حسن رزاقی با اشاره به اینکه یکی از راه های کاهش مصرف سموم و تولید محصول سالم در شالیزارها، استفاده از حشرات مفید در طبیعت است، اظهار کرد: مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج در نسل دوم در بیش از دو هزار هکتار از شالیزارهای شهرستان بابلسر با رهاسازی زنبور تریکوگراما انجام شد.

وی ادامه داد: سه ماهه نخست امسال بیش از دو میلیون و ۲۳ هزار لیتر سوخت بین کشاورزان بابلسری توزیع شد که از این میزان ۸۱۹ هزار و ۶۵۸ لیتر به نفت سفید و یک میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۵ لیتر به نفتگاز اختصاص داشت.