معاون استاندار مازندران گفت: جامعه برای تعالی و پیشرفت باید به تکریم عالمان و هنرمندان بپردازد.

به گزارش خبرگزاری موج،علیرضایونسی،با اشاره به اینکه هنر نشاط و شادابی را در جامعه تزریق می کند و سرور و شادی را به همراه دارد، اضافه کرد: برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری می تواند در راستای ارتقای فرهنگ بسیار مهم و مؤثر باشد. وی با اشاره به نقش جشنواره ها در ایجاد هنر آفرین و هنردوست ، گفت : هنرهایی که جنبه بومی و محلی دارند در توسعه شهرهای خلاق و توسعه یافته بسیار مفید هستند معاون استاندار مازندران گفت : هنر در بخش های مختلفی زبانزد بوده و آنجا که زبان درمانده از بیان برخی واقعیت هاست، زبان هنر در قالب های مختلف تجلی پیدا می کند. وی ادامه داد: اکنون سیاست کلی استانداری مازندران در مقوله فرهنگ و هنر گسترش فرهنگ ملی و بومی استان در همه ابعاد است. معاون استاندار مازندران با بیان اینکه ضروری است که همسو با این سیاست ها ، برنامه های بومی فرهنگی و هنری در شهرستان ها نیز فعال تر و توسعه پذیرتر شود، گفت : جشنواره های بزرگی همانند تی تی در آمل، مورد حمایت مسؤولان استان است و باید قدردان عوامل برگزاری آن بود. یونسی افزود: ضروری است تا در این زمینه موقعیت هنری و فرهنگی هر شهر را بررسی و به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اعلام کرد تا برنامه ریزی متناسب با ظرفیت و علاقه مندی نوع خاص رشته هنری به میزبانی آن شهرستان برگزار شود.