سعید آرام با بیان اینکه ۹۵ درصد پرونده های طلاق که به مراکز مشاوره بهزیستی استان ارجاع می شود مربوط به درخواست طلاق توافقی است، گفت: این شیوه طلاق چالشی است که می تواند در کاهش سازش میان زوجین تاثیر بسزایی بگذارد.

به گزارش خبرگزاری موج،مدیر کل بهزیستی استان مازندران،نداشتن آگاهی مهارت های زندگی پس از ازدواج ، اعتیاد ، خیانت ، عدم مسئولیت پذیری و مداخله اطرافیان را از اصلی ترین علت های بروز طلاق برشمرد و ادامه داد: با بسیاری از درخواست های طلاق با مداخله به هنگام و انجام مشاوره می توان جلوگیری کرد . وی گفت:با فعالیت کارشناسان مراکز مشاوره بهزیستی مازندران ۲۵۰ مورد درخواست دیگر طلاق زوجین نیز در مرحله سازش قرار دارد . آرام از جمله دلایلی که باعث شده تا سازش میان زوجین افزایش یابد را انجام بموقع مداخله های اجتماعی و مشاوره ای دانست و گفت: بهزیستی مازندران با دارا بودن ۸۵ مرکز مشاوره خصوصی ودولتی کاهش طلاق دراین مقوله تلاش و فعالیت می کند . مدیر کل بهزیستی مازندران ۹۵ درصد پرونده های طلاق که به مراکز مشاوره بهزیستی استان ارجاع می شود را مربوط به درخواست طلاق توافقی اعلام کرد ، افزود: این شیوه طلاق چالشی است که می تواند در کاهش سازش میان زوجین تاثیر بسزایی بگذارد .