ربیع فلاح گفت: بانک‌ها باید تلاش کنند تا واحدهای تولیدی تسهیلات حوزه حمایت از تولیدکنندگان پرداخت شود و باید بپذیریم تولید در استان زمین خورده است.

به گزارش خبرگزاری موج، استاندار مازندران اظهار داشت: تولید در مازندران حمایت می‌شود و تلاش می‌کنیم تا تمام کارخانجات تولیدی نفسی دوباره بگیرند.

فلاح بیان کرد: چک‌های برگشتی و بدهی بانکی نباید موجب شود که واحدهای تولیدی از دریافت تسهیلات منع شوند.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان در صورت دریافت تسهیلات باید اشتغالزایی کنند و بازدید مستمر از واحدهای تولیدی انجام می‌شود.

فلاح تأکید کرد: بانک‌ها باید تلاش کنند تا واحدهای تولیدی تسهیلات حوزه حمایت از تولیدکنندگان پرداخت شود و باید بپذیریم تولید در استان ما زمین خورده است.

نماینده عالی دولت در مازندران اظهار کرد: اختصاص تخصیص داده شده به بانک‌ها بابت تسهیلات یک فرصت استثنایی برای تولیدکنندگان است و همه باید برای اجرایی شدن این موضوع تلاش کنند.