حسین نیازآذری با بیان اینکه ۳۰۰هزار نفر در بابل بیمه تامین اجتماعی هستند و نمی توانند از خدمات درمانی یک بیمارستان مجهز بهره ببرند، گفت: نبود بیمارستان تامین اجتماعی در این شهرستان ناعادلانه است.

به گزارش خبرگزاری موج، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تامین اجتماعی را نماد توسعه، عامل رفاه و آسایش جامعه دانست و اظهار کرد: با توجه به حجم فراوان بیکاری و عدم فرصت های شغلی دولتی از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم با حمایت از مشاغل غیردولتی، خانگی و کارگران بستر فعالیت خود را گسترش دهد.

نیازآذری تاکید کرد: بیمه کشاورزان، قالیبافان و کارگران ساختمانی باید بیش از گذشته افزایش یابد تا فرهنگ کار و تلاش در جامعه نهادینه شود.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ هزار نفر در بابل بیمه تامین اجتماعی هستند و نمی توانند از خدمات درمانی یک بیمارستان مجهز بهره ببرند، گفت: عدم استقرار بیمارستان تامین اجتماعی در این شهرستان را ناعادلانه است.

دبیر کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر نقش تامین اجتماعی در تحقق اقتصاد مقاومتی خواستار حمایت هرچه بیشتر این سازمان از کارآفرینان و تولیدگران شد و افزود: اگر یک واحد تولیدی تعطیل شود تامین اجتماعی ضرر می‌کند بنابراین در شرایط رکود اقتصادی با کارآفرینان و صاحبان مراکز تولیدی تعامل بیشتری داشته باشد.

نماینده مردم بابل در مجلس، صنعت بیمه و تامین اجتماعی را یکی از زیرساخت های اصلی امنیت روحی و روانی جامعه دانست و بر گسترش طرح ها و برنامه های آینده گرایانه این نهاد مردمی تاکید کرد.