فرماندار شهرستان نور با اشاره به لزوم تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان ملی گفت: مردم در این مساله بیشترین نقش را دارند.

به گزارش خبرگزاری موج،فرماندار نور از مسوولان دستگاههای اجرایی شهرستان خواست تا هم افزایی بیشتر بدرستی خدمات دولت و مشکلات موجود در منطقه را از طریق رسانه ها به آگاهی مردم برسانند تا آنان نیز در جریان خدمات این دولت قرارگیرند. خنجری به دستاوردهای برجام و تلاش های خستگی ناپذیر گروه مذاکره کننده هسته ای در کشور اشاره کرد و ادامه داد : بنا به فرموده مقام معظم رهبری نباید چنین اتفاقی را بزرگ جلوه داد منتهی از تلاش های گروه مذاکره کننده توافق هسته ای نیز نباید چشم پوشی کرد. وی افزایش صادرات نفت و برداشته شدن سایه شوم جنگ را به عنوان نمونه ای از دستاوردهای برجامه در کشور معرفی کرد. فرماندار نور با اشاره به خدمات مطلوب دولت در حوزه توسعه طرح های ساحلی و ارائه تجهیزات و امکانات لازم در عین حال گفت که در حوزه فرهنگی در مناطق ساحلی مشکلات فراوانی وجود دارد و کمتر به این موضوع توجه شده است. خنجری همچنین تاکید کرد که باید اقتصاد مقاومتی را به گفتمان ملی تبدیل کرد و مردم دراین بخش بیشترین نقش را دارند و برای موفقیت این طرح باید موانع و مشکلات سرمایه گذاری های بخش خصوصی را از سر راه برداشت .