مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: ارزان‌ترین روش‌ ازدیاد گل‌و‌گیاهان زینتی از طریق کاشت بذر است.

به گزارش خبرگزاری موج، طهمورثقاسم‌نژاد اظهار کرد: وضعیت جغرافیایی و طبیعی ایران عامل مثبتی برای رشد و نمو بسیاری از گل‌و‌گیاهان زینتی در کشور است که این نوید را می‌دهد در آینده نه تنها از واردات بی‌رویه بذر و قلمه گل‌و‌گیاه بی نیاز خواهیم شد، بلکه به صادرات این محصول هم خواهیم پرداخت.

وی با بیان اینکه تولید، کشت وکار و نگهداری گل و گیاهان زینتی از عوامل مهم در حفظ محیط زیست به شمار می‌آید، افزود: تکثیر انواع گل‌و‌گیاه زینتی فصلی از طریق کاشت بذر به عنوان متداول‌ترین روش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری ادامه داد: تکثیر از طریق کاشت بذر یکی از آسانترین و ارزان‌ترین روش‌های ازدیاد گل‌و‌گیاهان زینتی مانند اطلسی، آهار، بنفشه و مینا چمنی و بسیاری از چمن‌ها است.

قاسم‌نژاد خاطرنشان کرد: بذر گیاهان را می‌توان به‌صورت مستقیم در محل اصلی کشت کرد و یا در ابتدا در خزانه کاشت و سپس به محل اصلی انتقال داد.

وی اظهار کرد: بذر گل‌های یکساله و مقاوم به سرما مانند بنفشه و مینا چمنی در اواخر مرداد و در خارج از محیط گلخانه در خزانه بذری کاشته شده و سپس در زمان مناسب و متناسب با شرایط آب و هوایی هر منطقه، به زمین اصلی منتقل شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری ادامه داد: گل‌های یکساله حساس به سرما مانند آهار و اطلسی پس از سپری شدن خطر سرما در فصل بهار کاشته شوند.