مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از اجرای عملیات رهاسازی سوسک کریپت در سطح ۵۰ هکتار از باغ‌های مرکبات این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، رضا پورفلاح اظهار کرد: به‌ منظور ترویج و تولید محصول سالم و مبارزه تلفیقی و حفظ محیط زیست، اجرای عملیات رهاسازی سوسک کریپت در سطح ۵۰ هکتار از باغ‌های مرکبات شهرستان گلوگاه توسط کارشناسان جهاد کشاورزی این شهرستان انجام شد.

وی افزود: انتخاب صحیح زمان رها‌سازی عامل اصلی کسب موفقیت در مبارزه بیولوژیک است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه ادامه داد: سوسک کریپت از جمله حشرات مفیدی است که از شپشک‌های آرد آلود، بالشک و شپشک‌های استرالیایی که از مهمترین آفات مرکبات محسوب می‌شوند تغذیه کرده و خسارت این آفات را در باغ‌ها کاهش می‌دهد.

پورفلاح خاطرنشان کرد: کارشناسان این مدیریت در مراکز جهاد کشاورزی و روستاها با اجرای برنامه آموزشی و بازدیدهای مستمر از باغ‌ها در راستای تولید محصول سالم و مبارزه تلفیقی با آفات آموزش‌‌های لازم را به باغداران ارایه می‌کنند.