عزت الله یوسفیان ملا با اشاره به محرومیت زنان ما از فعالیت های ورزشی هیچ محمل قانونی و یا شرعی ندارد، گفت: متاسفانه زنان بی جهت از بسیاری امکانات ورزشی دور ماندند.

به گزارش خبرگزاری موج، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاحیه دهمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته بانوان کشور سبک شوتوکان در آمل اظهار داشت: در ورزش کشور هم در بخش بانوان و هم مردان دارای استعدادهای فراوانی هستیم که با در اختیار قرار دادن زیرساخت ها و امکانات مناسب می توانیم در بعد قهرمانی نیز حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم. وی ادامه داد: متاسفانه ما با ابتدایی ترین بخش ورزش کشور مشکل داریم و این موارد در حالی است که کشورهای همسایه و در حال توسعه خیلی زود گوی سبقت را از ما ربودند. نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه بانوان کشور به خاطر برخی ملاحظات از فعالیت در بعضی رشته های ورزشی در مقایسه با مردان محروم هستند، گفت: محرومیت زنان ما از فعالیت های ورزشی هیچ محمل قانونی و یا شرعی ندارد و متاسفانه زنان بی جهت از بسیاری امکانات ورزشی دور ماندند. یوسفیان ملا اظهار داشت: انتظار است دولت آقای روحانی در برنامه پیش روی خود برای ارتقای ورزش بانوان اقدام های عملی خوبی داشته باشد و شاهد شکوفایی ورزش بانوان همپای آقایان در کشور باشیم. وی افزود: با قدم هایی که دولت برای توسعه زیرساخت های کشور برمی دارد و عزمی که در مجلس دهم وجود دارد، می تواند به دستاوردهای خوبی در این بخش رسید.