جان الله عبدی به راه اندازی ۲ هزار و ۱۵۱ دهیاری در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: روستاهای دیگری که با جمعیت بیش از ۳۰ خانوار هستند در مرحله راه اندازی دهیاری های جدید قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران ،با اشاره به اینکه آهنگ توسعه روستاها در سال های اخیر با افزایش اعتبارهای دولتی قابل قبول و شتابان بوده است، افزود: در توسعه و پیشرفت روستاهای استان، به دنبال تغییر بافت روستاها نیستیم. وی گفت: چرا که اعتقاد جدی داریم بافت روستایی برای جذب گردشگران و مسافران نقش بسزایی دارد. عبدی بیان داشت: توسعه اقتصاد روستایی باید با عزم جدی پیگیری دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها و با همراهی مردم باشد و در این راستا کشاورزی و گردشگری به عنوان اولویت های توسعه روستایی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. وی افزود: با نگاه به آمار توزیع اعتبارات روستایی از چند سال پیش تاکنون، اعتبارهای روستایی در مازندران چهار برابر شده و با این افزایش اعتبارها کیفیت و اجرای عملیات در روستاها مطلوب رشد خوبی داشته است. این مسوول گفت: بسیاری از گردشگران و مسافران ورودی به مازندران، تمایل زیادی دارند تا از فضای بکر و دست نخورده روستا استفاده کنند و به همین منظور ضروری است تا دهیاران با فراهم کردن برخی حداقل ها در زیرساخت ها، برای معرفی روستا و نمایش بافت های روستایی برای گردشگران اقدام کنند. مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران گفت: لازم است تا در طرح های هادی که در روستاهای استان اجرا می شود، حفظ چهره روستایی و بافت های تاریخی روستاها مورد توجه قرار گیرد و به عنوان دستورالعمل اجرایی ابلاغ شود.