مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا از خریداری بیش از ۱۷ هزار و ۸۵۲ تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی طاهری امیری گفت: در راستای حمایت از کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تاکنون بیش از ۱۷ هزار و ۸۵۲ تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان شهرستان نکا خریداری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا ادامه داد: این میزان محصول از طریق ۶ مرکز خرید تضمینی مستقر در این شهرستان از گندمکاران نکایی خریداری شده است.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم این شهرستان بالغ بر ۱۲ هزار و ۱۰۰ هکتار است اضافه کرد: انتظار می رود تا پایان برداشت، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان افزایش پیدا کند.