دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با دو دانشگاه کامرینا و ماجراتای ایتالیا قرار داد همکاری در زمینه های علمی منعقد کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، قرارداد همکاری با این دانشگاه ها در دانشگاه نوشیروانی بابل توسط  جواد واثقی امیری رئیس دانشگاه صنعتی بابل و ' فرانچسکو آدروناتو  رئیس دانشگاه ماجراتای ایتالیا و  کلادیو پتی ناری' نایب رئیس دانشگاه کامرینای ایتالیا امضا شد. تبادل دانشجو و استاد در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا با رویکرد انجام طرح های تحقیقاتی، برپایی کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی، تبادل کتاب و نشریات علمی و برگزاری فرصت های مطالعاتی از جمله مفاد این قراردادهاست. رئیس دانشگاه صنعتی بابل در حاشیه امضای این قرار دادها گفت : شناخت ظرفیت های دو دانشگاه می تواند موضوعات همکاری را در حوزه های مختلف گسترش دهد. جواد واثقی امیری افزود: این دو دانشگاه از قبل با استانداری مازندران قرار داد همکاری داشتند، لذا از سوی استانداری برای انعقاد قرار داد با دانشگاه صنعتی بابل و تبادل علمی و پژوهشی پیشنهاد شده بود. وی ادامه داد: تمام تلاش ها بر این است تا بندهای مختلف قرار داد با این دو دانشگاه ایتالیا در سال جدید اجرایی شود. واثقی امیری با اشاره به اینکه دانشگاه صنعتی بابل دارای ظرفیت های علمی و پژوهشی در عرصه های مختلف فناوری نانو ، پیل سوختی ، بیوتکنولوژی و هیدروفورمیک است، گفت: این دانشگاه در زمینه های مختلف علمی آمادگی دارد تا با ارائه خدمات در رفع مشکلات صنعتی اقدام کند. روسای دانشگاهای ایتالیا به همراه رئیس ، معاونان و جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی بابل همچنین پس از امضای قرارداد از مرکز بیوتکنولوژی شامل آزمایشگاه غذایی، میکروبیوتکنولوژی، پژوهشگاه نانو بیوتکنولوژی ، مرکز پیل سوختی و نیز مرکز پژوهشی هیدروفورمیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بازدید کردند. دانشگاه صنعتی بابل دارای ۶ هزار دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست. هم اکنون حدود ۲۰۰ عضو هیات علمی هم در دانشکده های این دانشگاه شامل مهندسی مکانیک و صنایع ، برق و کامپیوتر، شیمی، عمران و نیز دانشکده علوم پایه در حال تدریس هستند.