شاهپور نیازی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور دچار بیماری هلندی شد، گفت: برای درمان واقعی این بیماری به عزم ملی بین قوای سه‌گانه و مردم نیاز است.

به گزارش خبرگزاری موج، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه در حال حاضر قوانین با تولید همراه نیست، افزود: نهادهای مرتبط بخشی‌نگر هستند، در بسیاری موارد اگر قانون به نفع تولیدکننده باشد به‌صورت منسجم عمل نمی‎شود.

وی تأکید کرد: عزم ملی برای رفع مشکلات اقتصادی در کشور دیده نشده، با وجود چهار ماه از گذشت سال هنوز اقدام و عملی برای رفع مشکلات تولید در استان دیده نشد.

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآور شد: برای رفع مشکل باید همه امکانات در اختیار تولید قرار گیرد.

نیازی تصریح کرد: برنامه داریم با نیروی کار و اندیشه کشور را بسازیم و برای اجرای این طرح نیاز به همراهی مسؤولان و متولیان است.

نایب رئیس خانه صنعت و معدن مازندران خاطرنشان کرد: در یک برهه از زمان بانک‌ها همکاری مناسبی با تولید داشتند، به این دلیل که توسعه فعالیت بانکی کشور در گرو رونق صنعت بود.

وی اضافه کرد: این موضوع چندان تداوم نیافت به‌دلیل افزایش درآمد نفتی کشور به جای انتقال به صندوق ذخیره ارزی وارد بازار کشور و سبب ایجاد تورم شد.

نیازی یادآور شد: وضعیت اقتصادی کشور دچار بیماری هلندی شد، برای برون‌رفت از این مشکل نیاز به زمان است.