ربیع فلاح با بیان اینکه پیشگیری از حوادثغیرمترقبه در مازندران یک ضرورت است، گفت: همه عوامل انسانی و غیر انسانی مرتبط با حادثه باید بررسی و برای مدیریت آن برنامه‌ریزی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، استاندار مازندران اظهار داشت: از ۴۳ بحران شناخته شده، ۳۱ مورد آن در مازندران رخ داده و از این تعداد در سال‌های گذشته شاهد ۱۶ رخداد و حادثه در مازندران بودیم. فلاح با اشاره به اینکه قبل، حین و بعد بحران باید به طور جدی برای کاهش خسارات اقدام کنیم، افزود: سیل، رانش زمین، آتش‌سوزی جنگل، زلزله و اپیدمی‌های دامی و کشاورزی از جمله بحران‌های سه سال اخیر در مازندران است و باید برای مقابله با این بحران‌ها آمادگی های لازم را کسب کنیم. وی با بیان اینکه پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در استان یک ضرورت است و همه عوامل انسانی و غیر انسانی مرتبط با حادثه باید بررسی و برای مدیریت آن برنامه‌ریزی کرد، گفت: تهیه پیوست‌های زیست محیطی برای فعالیت‌های عمرانی بسیار مهم بوده و باید به بحران‌های زیست محیطی به عنوان مسأله مهم توجه شود. استاندار مازندران با اشاره به وجود ۹۰ میلیون هکتار مراتع در کشور و ضرورت مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی، اظهار امیدواری کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی می‌تواند موجب ارتقا و افزایش دانش، بینش و مهارت‌ها برای مقابله با بحران‌ها شود. وی بیان کرد: تبادل تجربیات و اطلاعات استان‌ها و افزایش اطلاعات می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری درست و صحیح را در کاهش خسارات و تلفات جانی و مالی فراهم کند.