مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار(تکاپو) از اجرای این طرح ملی در تمام استان های کشور درسال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، رضا تازیکی در جلسه کار گروه اشتغال مازندران گفت: این طرح سال گذشته به صورت آزمایشی در استان های خراسان رضوی، کردستان، سمنان، کرمانشاه و همدان اجرا شد که نتایج موفقیت آمیزی به همراه داشت.

وی ادامه داد: اکنون با گذشت یک سال، این طرح ملی در تمامی استان های کشور به اجرا گذاشته می شود.

مدیر طرح ملی تکاپور بیان داشت: طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار از طرح های محوری دولت تدبیر و امید برای توسعه اشتغال است که از سال گذشته با مصوبه شورای عالی اشتغال کشور اجرای آزمایشی آن آغاز شد.

تازیکی گفت: این طرح که مبتنی بر کسب و کارهای موجود در هر منطقه و استان است و با شناسایی منابع و ظرفیت های موجود هر منطقه اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه ایجاد بنگاههای زودبازده اقتصادی بخشی از فرصت برای اشتغالزایی بود، افزود: تجربه نشان داده است که با وجود هزینه های زیاد، لزوما این بنگاهها منجر به ایجاد اشتغال لازم نمی شود.

تازیکی ادامه داد: در طرح تکاپو، توسعه بنگاههای اقتصادی موجود با بررسی و رفع مشکلات مورد توجه قرار می گیرد و اشتغالزایی مبتنی بر توجه به ظرفیت های هر منطقه است.

مدیر طرح ملی تکاپور شناسایی رسته های اشتغال درآمدزا و متناسب با هر استان و منطقه را گام نخست در اجرای طرح برشمرد و گفت: هم اکنون بیش از ۱۰ رسته شغلی در مازندران شناسایی شد که تاثیر مناسبی در توسعه استان دارد.

وی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان هماهنگ کننده بین دستگاههای اجرایی نام برد و افزود: برای اجرای موفقیت آمیز طرح، به هماهنگی نیاز است.

تازیکی اجرای برنامه توسعه زنجیره زعفران در خراسان رضوی و جنوبی را یکی از طرح های موفق تکاپو نام برد و گفت که در چشم انداز سه ساله تولید زعفران در واحد سطح از سه و نیم به هشت کیلوگرم به همراه فرآوری و توسعه بازار مدنظر است که بعد یک سال اجرا، بخشی از این اهداف محقق شد.