وزیر کشور در حکمی حسن خیریانپور را به عنوان معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه مدیریت منابع استانداری مازندران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج،حسن خیریانپورمعاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه مدیریت منابع استانداری مازندران از نیروهای بومی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس است که پیش از چارت جدید استانداری، درپست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری این خطه استان حضورداشت. فرماندارشهرستان های رامسر، ایلام ، همدان ، معاون استاندار و فرماندار ویژه ، معاون برنامه ریزی استانداری همدان از دیگر کارنامه مدیریتی معاونت جدید امور هماهنگی اقتصادی و مدیریت توسعه منابع استانداری مازندران است. تا قبل از تشکیل چارت جدید معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه مدیریت منابع در استانداری مازندران ، مهدی رازجویان حدود ۱۴ ماه سرپرستی معاونت امورهماهنگی استانداری این استان را بر عهده داشت. نماینده عالی دولت در مازندران با حذف معاونت هماهنگی امور اقتصادی مهدی رازجویان سرپرست معاونت اقتصادی استانداری را با حفظ سمت قبلی مدیرکل دفتر فنی به عنوان مشاورعالی خود منصوب کرد. استانداری مازندران سه معاونت سیاسی، اجتماعی، امنیتی، هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت منابع انسانی و هماهنگی امور عمرانی دارد که به ترتیب علیرضا یونسی رستمی، حسن خیریانپور و علی نبیان این معاونت ها را بر عهده دارند.