مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران گفت: هم‌اکنون حال عمومی هشت سرباز ارتش که در جاده کمربندی نوشهر و چالوس دچار حادثه شدند رضایت بخش گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری موج،علی اصغر احمدی اظهار داشت: مصدومان پس از سه ساعت بستری موقت و سرپایی در بخش اورژانس بیمارستان شهیدبهشتی نوشهر ترخیص شدند و در حال حاضر حال عمومی شان رضایت بخش است. وی افزود: هشت سرباز مازندرانی سرنشینان دو دستگاه پراید در حال عزیمت به زادگاهشان بودند که در جاده کمربندی نوشهر و چالوس با یک دستگاه پژو تصادف کردند. مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با بیان اینکه در حال حاضر حال عمومی سربازان رضایت بخش است، افزود:سربازان با همکاری اورژانس ۱۱۵ برای درمان به بیمارستان انتقال داده شدند. احمدی با بیان اینکه مصدومیت سربازان و افرادی که تصادف کردند، جزئی بود، تصریح کرد: هم‌اکنون حال عمومی هشت سرباز ارتش که در جاده کمربندی نوشهر و چالوس دچار حادثه شدند رضایت بخش گزارش شده است.