عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه هیچ یک از نهادهای حقوق بشری تاکنون نتوانستند درباره رعایت و ارزش حقوق بشر به اندازه اسلام دقیق شوند، گفت: اسلام فراتر از سایر نهادهای حقوق بشری عمل کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج،آیت‌الله سید رحیم توکل در همایش حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد:آن‌چیزی که اسلام درباره انسان می‌گوید و آنچه که دیگران ادعا می‌کنند همانند ذره با اقیانوس است که این دو با هم قیاس نمی‌شود. عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه هیچ یک از نهادهای حقوق بشری تاکنون نتوانستند درباره رعایت و ارزش حقوق بشر به اندازه اسلام دقیق شوند، گفت: اسلام فراتر از سایر نهادهای حقوق بشری عمل کرده است.

وی با اشاره به اینکه اسلام برای یک فرد ارزش قائل است که یک فرد را با کل بشریت مقایسه می‌کند، افزود: اسلام آنقدر برای انسان ارزش قائل شده است که کشتن یک فرد توسط فرد دیگر را کشتن کل بشریت می‌داند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در هیچ جای دنیا چنین ارزش‌گذاری از انسان دیده نمی‌شود، تصریح کرد: خداوند می‌فرماید همه عالم مربوط به انسان است و انسان برای خداوند خلق شده است و این عظمت انسان است.