رئیس شورای شهر بابل گفت: شهرداری بابل بیش از ۳۰ میلیارد تومان از واحدهای خصوصی و دولتی مطالبه دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، ابوالحسنی اظهار کرد: شهردار بابل در طی هفته‌های گذشته با گذاشتن نیوجرسی جلوی درب واحدهای خصوصی بدهکار اقدام به دریافت مطالبات شهرداری از سال‌های گذشته کرده است که این اقدام شهردار بابل مورد حمایت اعضای شورای شهر بابل است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل نداشتن ابزار مناسب نتوانستیم در سال‌های گذشته مطالبات شهرداری را دریافت کنیم، از همه مدیران دستگاه‌های قضایی، امنیتی، نظامی شهرستان بابل خواست شهردار بابل را در انجام این کار بزرگ یاری کنند.

ابوالحسنی اقدام شهردار بابل را اقدام انقلابی برشمرد و بیان کرد: شهرداری بابل بیش از ۳۰ میلیارد تومان از واحدهای خصوصی و دولتی مطالبه دارد.

رئیس شورای شهر در بابل در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر اینکه گذاشتن نیوجرسی جلوی واحدهای خصوصی راه حل مناسب برای دریافت مطالبات نیست، گفت: با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته با تذکر و اخطارهای شفاهی و کتبی نتوانستیم مطالبات شهرداری را دریافت کنیم به اعتقاد بنده و همکارانم گذاشتن نیوجرسی تنها راه حل دریافت مطالبات و احیای حقوق شهروندی است.

ابوالحسنی با بیان اینکه اعضای شورای شهر بابل در راستای اقدام ارزشمند شهردار بابل از وی حمایت می‌کنند از حمایت دادستان و رئیس دادگستری بابل در راستای حمایت از احیای حقوق شهروندی و همکاری با شهرداری و شورای شهر بابل تقدیر کرد.