علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به احتمال وجود عوامل سیاسی در انتشار فیش حقوقی، یادآور شد: ممکن است در برخی موارد نیت‌های انتخاباتی وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در مورد قصد و هدف انتشار فیش‌های حقوقی چند صد میلیون تومانی، خاطرنشان کرد: برخی از انتشار فیش‌ها واقعیت داشته و این میزان دریافت وجود دارد.

وی افزود: در برخی موارد هم ممکن است بزرگنمایی رخ داده و احتمال دارد مبنای آن ایجاد جو سیاسی در جامعه باشد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال وجود عوامل سیاسی در انتشار فیش حقوقی، یادآور شد: ممکن است در برخی موارد نیت‌های انتخاباتی وجود داشته باشد ولی در مجموع باید با این مسئله برخورد شود که استفاده از روش‌ها، شیوه‌های اداری و اجرایی می‌تواند به این کار کمک کند.

یوسف نژاد افزود: در مورد دریافت حقوق‌های نجومی افتاده مربوط به بخش دولتی نیست و بیشتر مربوط به بخش سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های وابسته به دولت است که براساس قانون تجارت عمل می‌کنند.