مجتبی اسلامی از تعویض حدود ۶ هزار و ۶۰۰ کنتور برق معیوب در شهرستان بابل خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر امور توزیع برق جنوب بابل اظهار داشت: شیوع شدید برق غیرمجاز بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه برق و محدودیت در صدور پروانه کشاورزی را عامل اصلی افزایش تلفات غیر فنی در سال‌های اخیر دانست.

وی اجرای ۱۲ مانور بازرسی در سال ۹۴ و هفت مانور در سال‌جاری، شناسایی مناطق آلوده به منظور سنجش عملکرد طرح‌های کاهش تلفات، پایش شبکه فشار ضعیف و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، نصب کنتور برای مشترکان غیرمجاز بر روی پایه جهت برآورد انرژی مصرفی، تست و بازرسی کنتورها و تعویض کنتورهای معیوب، نصب کنتور برای مصرف‌کنندگان فاقد کنتور نظیر چراغ راهنمایی و رانندگی، جابه‌جایی ماموران قرائت و ساماندهی بهتر وضعیت کنتورهای موجود از لحاظ قرائت و گزارش‌ها تخلف، قرائت کامل منطقه خوش‌نشین، طرح ساماندهی کنتورهای اماکن مذهبی، کشف کنتورهای فاقد سابقه و ثبت در سیستم به همراه قرائت مستمر، قرائت تمام مشترکانی که از ابتدای سال یا در هشت دوره قرائت نشده‌اند، افزایش تعداد و افزایش تعداد و قرائت دقیق کنتورهای روشنایی معابر و دیماندی و سه فاز پرمصرف خوش حساب به ماهانه و انجام مطالعات بر روی فیدرهای فشار متوسط جهت نصب خازن برای بهبود توان راکتیو تاکنون یک فیدر احیاء و دو فیدر دیگر در دست اجراست از جمله فعالیت‌های سال گذشته و امسال امور توزیع برق جنوب بابل برشمرد.

اسلامی خاطرنشان کرد: نقصان تخلف و اصلاح لوازم اندازه‌گیری(نقصان خرابی) اصلاح و بهینه‌سازی شبکه موجود و تبدیل به شبکه کابل خود نگهدار، نصب کنتور مرجع در تابلو توزیع از دیگر مواردی است که همزمان با انجام مانورها در جنوب بابل مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیر امور توزیع برق جنوب بابل گفت: در مجموع ۶ هزار و ۵۹۴ کنتور معیوب و دستکاری شده تعویض و اقدامات بسیار خوبی که صورت گرفته ۱۱ درصد تلفات امور توزیع برق جنوب بابل کاهش یافته است.