محمدرضا باطنی گفت: بیشتر واحدهای معدنی در فروش محصولات با مشکل روبرو هستند و نیاز به حمایت با تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، عضو هیأت مدیره انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه یکی از مشکلات بحثبازار فروش است، تصریح کرد: از آنجایی که بازار فروش در انحصار شرکت خاص دولتی است قیمت را به‌درستی اعلام نمی‌کنند.

باطنی بیان کرد: مشکل دیگر واحدهای معدنی بحثمعارضان محلی است و برخی از این واحدها دارای مشکلات محلی هستند و مردم محلی جلوی کار آنان را گرفته و قادر به انجام کار نیستند.

وی ادامه داد: برخی از مشکلات واحدهای معدنی با منابع طبیعی مرتبط است البته با راهکارهای مسووولان این مسائل رو به کاهش است ولی وجود دارد.

عضو هیأت مدیره انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: مشکل دیگر واحدهای معدنی بحثمحیط زیست است که چالش‌های این بخش با تدبیر مسووولان رو به کاهش است.

باطنی با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۲۲۰ معدن در مازندران داریم، اضافه کرد: از این آمار کمتر از ۱۰۰ واحد فعال است و به دلایل مختلف مابقی واحدها تعطیل یا نیمه فعال هستند.