رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: هم اکنون در مازندران به اندازه ۱۳ سال طرح نیمه تمام وجود دارد و این وضعیت برای کشور ۲۰ سال است.

به گزارش خبرگزاری موج، امید علی پارسا یکی از چالش های موجود اقتصادی در کشور را وجود تعداد زیادی طرح های نیمه تمام و نبود منابع برای تکمیل آنها دانست. وی گفت : هم اکنون در مازندران به اندازه ۱۳ سال طرح نیمه تمام وجود دارد و این وضعیت برای کشور ۲۰ سال است . رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران نبود منابع مالی را مهم ترین مشکل طرح های نیمه تمام دانست و افزود : سال گذشته تنها ۳۲ درصد کل بودجه استان تخصیص یافته بود و امسال برای تکمیل طرح ها اولویت بندی صورت گرفته است. پارسا گفت: بودجه سال جاری استان هم برای اتمام طرح های نیمه تمام سه هزار میلیارد ریال است که هنوز مشخص نیست چه مبلغی از آن تخصیص خواهدیافت. وی افزود: هم اکنون ۳۵۴ طرح صنعتی در مازندران شناسایی شده است که برای راه اندازی آنها نیاز به بیش از چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار است و برابر هماهنگی های به عمل آمده با بانک های عامل ، آن دسته از طرح های صنعتی که به خاطر بدهی بانکی دچار مشکلند و مبلغ بدهی آنها کمتر از یک میلیارد تومان است ، از یک سال تنفس جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی بهره می برند. پارسا موتور حرکت اقتصاد را سرمایه گذاری دانست و افزود: به همین منظور پنجره واحد سرمایه گذاری در استان با مشارکت و عضویت ادارات کل صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی تشکیل شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران ادامه داد : علت تحقق نیافتن بعضی از طرح ها نبود و یا کمبود اعتبار نیست ، بلکه بوروکراسی دست و پا گیر است ویکی از ماموریت های پنجره واحد سرمایه گذاری استان ، رفع یا کاهش این مشکل است.