مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از رهاسازی زنبور تریکوگراما در شالیزارهای ۱۸ روستای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد صادقی با بیان اینکه یکی از راه های کاهش مصرف سموم و تولید محصول سالم در زمین های شالیزاری، استفاده از حشرات مفید در طبیعت و پرورش و ازدیاد انبوه آن در انسکتاریوم جهت مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج می باشد گفت: در این راستا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد در سال جاری اقدام به اجرای مرحله دوم رهاسازی زنبور تریکوگراما جهت مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج در سطح ۲۱۰۰ هکتار از شالیزارهای ۱۸ روستای این شهرستان کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد ادامه داد: در این پروژه ۲۱ هزار تریکوکارت بین کشاورزان این شهرستان توزیع خواهد شد.